Angel'ské vzdělávání :-)

ČLÁNKY

Hledání informací je náročné a proto pro Vás zpracováváme témata, která nás zaujmou. Informace mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat.
Povinnost zveřejnění účetní závěrky
- stav k 1.12.2021
více

Nezveřejněním účetní závěrky a souvisejících dokumentů se dopouštíme přestupku, za který lze uložit sankce finančním úřadem i rejstříkovým soudem...

Částky za zápis do Evidence skutečných majitelů
- stav k 1.6.2021
více

Pojem skutečného majitele právnické osoby s novým zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ...

Skutečný majitel, jeho evidence
- stav k 1.6.2021
více

Pojem skutečného majitele právnické osoby s novým zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ...

COVID_19 dopad do účetní závěrky
- platné pro dosud neuzavřené účetnictví roku 2019
více

Každá účetní, auditor i daňový poradce musí řešit dopad COVID-19 do dosud neuzavřených účetnictví, účetních závěrek, auditů i daně z příjmů roku 2019. KAČR vydal materiál, který v části, která se bude hodit i "neauditorům", si zde dovolíme šířit.

Prohlášení poplatníka a Žádost o roční zúčtování záloh 2020
stav k 14.1.2021
více

Musím jít podepisovat osobně nebo mohu on-line?

Cestovní náhrady 2021
- platné od 1.1.2021
více

Cestovní náhrady 2021. Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Změny ve mzdách roku 2021
- platné od 1.1.2021
více

Chcete se něco dozvědět o změnách ve mzdách roku 2021? Přečtěte si náš článek!

Oznámení informací DAC6
stav k 1.1.2021
více

Povinnost oznamovat vzniká s účinností od 1. 7. 2020 zprostředkovateli nebo uživateli přeshraničního uspořádání ... 

COVID_19 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a malé s.r.o.
- platné pro rok 2020
více

Aktuálně známý přehled čerpání pomoci státu pro zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ a malé s..ro. v koronavirového období.

Vykazování úroků z poskytnutých půjček ve vazbě na DPH
- platné od 1.5.2004
více

Osvobození bez nároku na odpočet daně je v §54 odst. 1) písm. c) peněžní zápůjčky a v §76 odst. 4 písm. b) kde říká, že do výpočtu koeficientu se nezapočítává … poskytnutí finančních služeb, … a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně...

Na účet 042 nebo do nákladů?
- platné
více

Máte správně oceněný dlouhodobý majetek? Nepatří některé výdaje s ním nespojených rovnou do nákladů? Zkusili jsme si dát na jedno místo jak by to mělo být správně. 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
informační stav roku 2019
více

Každá firma hledá možnosti jak snížit svoje daně. Dát se v nich cestou výzkumu a vývoje, který provádí, vypadá jako snadné řešení.

Archivní články

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2021 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů