Pixel noscript
Angel'ské vzdělávání :-)

ČLÁNKY

Hledání informací je náročné a proto pro Vás zpracováváme témata, která nás zaujmou. Informace mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat.
Archivní články

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

Méně používané odkazy
Často používané odkazy
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Sbírka předpisů ČR
http://www.sbirka.cz/

Akcie online
http://www.akcie.cz/

Parlament ČR - poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz/

Parlament ČR - senát
http://www.senat.cz/

Ministerstvo financí ČR 
http://www.mfcr.cz/

Česká národní banka
http://www.cnb.cz/

Úřad průmyslového vlastnictví
http://www.upv.cz/

Národní bezpečnostní úřad
http://www.nbu.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů
http://www.uoou.cz/

Státní správa
http://www.statnisprava.cz/

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

Komora finančních poradců
http://www.kofip.cz/

Hospodářská komora České republiky 
http://www.komora.cz/

Hospodářská komora hl. m. Prahy 
http://www.hkp.cz/

Národní účetní rada 
http://www.nur.cz/

Český statistický úřad 
http://www.czso.cz/

Nejvyšší kontrolní úřad 
http://www.nku.cz/

Česká komora odhadců majetku
http://www.ckom.cz/

Česká společnost ekonomická
http://www.cse.cz/

Český institut interních auditorů
http://www.interniaudit.cz/

Hospodářská komora ČR
https://www.komora.cz/

ISACA – Mezinárodní profesní sdružení zaměřené na oblast auditu, kontroly a bezpečnosti informačních systémů
http://www.isaca.cz/ 

Exekutorská komora
http://www.exekutorskakomora.cz/

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR
http://www.kskri.cz/

Veřejný ochránce práv (ombudsman)
http://www.ochrance.cz/

IFAC (The International Federation of Accountants) - Mezinárodní federace účetních
https://www.ifac.org/

FEE (Federation des Experts-Comptables Européens) - Evropská federace účetních
https://www.accountancyeurope.eu/

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 
http://www.acca.org.uk/

OECD 
http://www.oecd.org/

Internetový deník valné hromady.cz
http://www.valnehromady.cz/

Epravo
http://www.epravo.cz/

ASPI (automatizovaný systém právních informací)
http://sbirka.aspi.cz/

Finanční server - finance.cz
http://www.finance.cz/home

Finanční server - Měšec.cz
http://www.mesec.cz/

Finanční server - peníze.cz
http://www.penize.cz/

Informační server pro malé a střední podniky
http://www.ekoinfo.cz/

Server o internetovém a počítačovém právu ITPravo
http://www.itpravo.cz/

Český právnický informační a publikační server JURISTIC
http://server.juristic.cz/

Účetní kavárna
http://www.ucetnikavarna.cz/

Asociace pro kapitálový trh
https://www.akatcr.cz/

Jízdní řády
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Slovník
http://www.slovnik.cz/

Vyhledávání PSČ
http://www.psc.cz/

Sagit InfoNet – informační server nakladatelství Sagit 
http://www.sagit.cz
   

Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2024 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie