Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...

Archivní články

Archiv
Pozor, informace v archivním článku už nemusí být správně. Podívejte se, zda už nemáme jeho aktuálnější verzi. Připomínáme, že informace mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat..
Cestovní náhrady 2023
- platné od 1.1.2023
více

Cestovní náhrady 2023. Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Infografika - Cestovní náhrady 2022
- platné od 20.8.2022
více

Cestovní náhrady 2022. Nyní v infografice. Jak se vám líbí?

Cestovní náhrady 2022
- platné od 20.8.2022
více

Cestovní náhrady 2022. Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Infografika - Cestovní náhrady 2023
- platné od 1.1.2023
více

Cestovní náhrady 2023. Nyní v infografice. Jak se vám líbí?

Maximalizace stravenkového paušálu / hodnoty stravenky
- stav k 20.8.2022
více

Domluvte si „nezdaněných “ 2.000 Kč k měsíční mzdě...

Povinnost zveřejnění účetní závěrky a dalších dokumentů
- stav k 1.12.2021
více

Nezveřejněním účetní závěrky a souvisejících dokumentů se dopouštíme přestupku, za který lze uložit sankce finančním úřadem i rejstříkovým soudem...

Blíží se konec milostivého léta
- stav k 29.12.2021
více

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, fyzické osoby, zbavit se určitých dluhů, která trvá od 28.10.2021 do 28.1.2022...

Zůstatek dovolené k 31.12.2021 a její převádění do roku 2022
- stav k 15.12.2021
více

Zůstatek dovolené k 31.12.2021 a její převádění do roku 2022 se řídí §218 zákoníku práce ...

Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců v roce 2022
- platné pro rok 2021
více

Zjistěte si zda Vám ho může udělat zaměstnavatel nebo zda si musíte sami udělat Daňové přiznání.

Prohlášení poplatníka a Žádost o roční zúčtování záloh roku 2021
stav k 29.12.2021
více

Musím jít podepisovat osobně nebo mohu on-line?

Částky za zápis do Evidence skutečných majitelů
- stav k 1.6.2021
více

Pojem skutečného majitele právnické osoby s novým zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ...

Skutečný majitel, jeho evidence a zápis do rejstříku
- stav k 1.6.2021
více

Pojem skutečného majitele právnické osoby s novým zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ...

COVID_19 - dopad do účetní závěrky
- platné pro dosud neuzavřené účetnictví roku 2019
více

Každá účetní, auditor i daňový poradce musí řešit dopad COVID-19 do dosud neuzavřených účetnictví, účetních závěrek, auditů i daně z příjmů roku 2019. KAČR vydal materiál, který v části, která se bude hodit i "neauditorům", si zde dovolíme šířit.

Cestovní náhrady 2021
- platné od 1.1.2021
více

Cestovní náhrady 2021. Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Mzdy roku 2021
- platné od 1.1.2021
více

Chcete se něco dozvědět o změnách ve mzdách roku 2021? Přečtěte si náš článek!

Termíny podání a placení daně z příjmů 2022
- platné pro rok 2022 / použijeme v roce 2023
více

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, ...

Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců v roce 2021
- platné pro rok 2020
více

Zjistěte si zda Vám ho může udělat zaměstnavatel nebo zda si musíte sami udělat Daňové přiznání.

Oznámení informací DAC6
stav k 1.1.2021
více

Povinnost oznamovat vzniká s účinností od 1. 7. 2020 zprostředkovateli nebo uživateli přeshraničního uspořádání ... 

COVID_19 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a malé s.r.o.
- platné pro rok 2020
více

Aktuálně známý přehled čerpání pomoci státu pro zaměstnavatele, zaměstnance, OSVČ a malé s..ro. v koronavirového období.

Daňové slevy a odpočty fyzických osob 2019
- platné pro rok 2019 / použitelné pro rok 2020
více

Přečtěte si, jaké daňové slevy a odpočty si můžete uplatnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2019.

Mzdy roku 2020, elektronická neschopenka
- platné od 1.1.2020
více

Mzdy 2020, elektronická neschopenka? Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Cestovní náhrady 2020
- platné od 1.1.2020
více

Cestovní náhrady 2020. Chcete se dozvědět víc? Čtěte naše články!

Vykazování úroků z poskytnutých půjček ve vazbě na DPH
- platné od 1.5.2004
více

Osvobození bez nároku na odpočet daně je v §54 odst. 1) písm. c) peněžní zápůjčky a v §76 odst. 4 písm. b) kde říká, že do výpočtu koeficientu se nezapočítává … poskytnutí finančních služeb, … a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně...

Pořízení dlouhodobého majetku na účet 042 nebo do nákladů?
- platné
více

Máte správně oceněný dlouhodobý majetek? Nepatří některé výdaje s ním nespojených rovnou do nákladů? Zkusili jsme si dát na jedno místo jak by to mělo být správně. 

Způsob výpočtu částky daně (DPH)
od 1.10.2019
více

Diskutuje se způsob výpočtu částky daně (DPH) od 1.10.2019, připravili jsme k němu pár slov ...

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
informační stav roku 2019
více

Každá firma hledá možnosti jak snížit svoje daně. Dát se v nich cestou výzkumu a vývoje, který provádí, vypadá jako snadné řešení.

Termíny podání i placení daně z příjmů 2019
- platné pro rok 2018 / použijeme v roce 2019
více

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, ...

Cestovní náhrady 2019
- od 1.1.2019
více

Stravné je zákonem stanoveno pouze v minimální výši, horní hranice je neomezená. Zákonem o daních z příjmů je omezení z hlediska daňové uznatelnosti těchto výdajů.

Termíny podání i placení daně z příjmů 2018
- platné pro rok 2017 / použitelné v roce 2018
více

Termín pro podání přiznání je uveden v §136 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), kde je uvedeno, že u daní vyměřovaných za zdaňovací období, ...

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2024 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie