Angel'ské vzdělávání :-)Odpočet na podporu výzkumu a vývoje informační stav roku 2019Archiv

 

Jdete cestou výzkumu a vývoje? Pak si přečtěte, co všechno musíte splnit. Dále uedené změny bude možné použít již u projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která nebudou k 1. 4. 2019 ukončena.

a) povinnost zpracování projektu k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu
b) povinnost formou oznámení informovat správce daně o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV
c) nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplatník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu
d) zjednodušení vymezení osob odpovědných za projekt, vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení

 

Přejeme Vám kontrolu FÚ "bez výhrad".

Angel's Team

 

Aktualizace: 28.10.2019

Zdroj: platné právní předpisy generované v SW Účetní poradce a materiál Akademie Sting Brno. 

 
PDF ke stažení - v červeně označených materiálech jsou změny

PDF »ZÁKON 130 
O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

PDF »DPPO 
Paragrafy vztahující se k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje 

PDF »POKYN D-288

PDF »INFORMACE GFŘ 2019

PDF »INFORMACE GFŘ 2017 

PDF »Kombinace daňové odčitatelné položky a forem veřejné podpory
 
PDF »Vybrané otázky
Otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj 

PDF »Agenturní práce
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj 

PDF »Daňové kontroly VaV 

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny.

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes