Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...


Zůstatek dovolené k 31.12.2021 a její převádění do roku 2022 - stav k 15.12.2021Archiv

Dovolená se nově od 1.1.2021 eviduje a čerpá v hodinách. Nyní ke konci roku vyvstávají otázky kolik dovolené, a zda vůbec, lze převést do dalšího roku.

 

Zaměstnanec by měl vyčerpat všechnu dovolenou v tom roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok (nebrání-li mu v tom překážky v práci či naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele).

Pokud si zaměstnanec nevybere veškerou dovolenou, musí si vybrat alespoň 4 týdny. Zbývající dovolená se může převést do následujícího roku, a to na základě písemné žádosti zaměstnance.

 

Pro názornost uvádíme několik příkladů, které vychází z předpokladu, že zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené za kalendářní rok, níže uvedení zaměstnanci mají rovnoměrně rozvrženou 40-ti hodinovou pracovní dobu.

Příklad 1: Paní Nováková měla v roce 2021 nárok na 4 týdny dovolené (tzn. 160 hodin). Z roku 2020 si převáděla 5 dní dovolené. K 31.10.2021 vyčerpala 5 dní dovolené z roku 2020 a 128 hodin (resp. 16 dní) dovolené z roku 2021. Zbývá ji tedy 32 hodin. Do roku 2022 si může na základě písemné žádosti převést celý zůstatek (v roce 2021 má podmínku čerpání alespoň 4 týdnů splněnou a za 11-12/2021 už žádnou dovolenou čerpat nemusí).

Příklad 2: Pan Novotný měl v roce 2021 nárok na 4 týdny dovolené (tzn. 160 hodin). Z roku 2020 si převáděl 5,5 dne dovolené. K 31.10.2021 vyčerpal 5,5 dne dovolené z roku 2020 a 108 hodin (resp. 13,5 dne) dovolené z roku 2021. Zbývá mu tedy 52 hodin. V 11-12/2021 si musí vyčerpat alespoň 8 hodin (resp. 1 den), tím bude splněna podmínka čerpání alespoň 4 týdnů. Do roku 2022 si může na základě písemné žádosti zbývající dovolenou v délce 44 hodin převést.

Příklad 3: Pan Novák nastoupil u zaměstnavatele 1.2.2021. Nárok na dovolenou má 148 hodin. K 31.10.2021 vyčerpal 1 den (8 hodin). Zbývá mu tedy 140 hodin, které si musí v 11-12/2021 vyčerpat.

 

§218 Zákoníku práce říká:

(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

(3) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.

(4) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

(5) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

 

Legislativa – §218 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2022 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie