Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...


Povinnost zveřejnění účetní závěrky a dalších dokumentů - stav k 1.12.2021Archiv

Nezveřejněním se dopouštíme přestupku, za který lze uložit finančním úřadem pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem nebo konsolidovaných aktiv celkem (netto hodnoty) v případě vedení účetnictví, která se zjistí z účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo nebo do výše 50 000 Kč v případě vedení jednoduchého účetnictví a dále rejstříkovým soudem pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč.

Co se zveřejňuje - účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích, výroční zpráva i zpráva auditora (v případě povinnosti auditu), dále konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva. Účetní závěrka (i konsolidovaná účetní závěrka) může být uložena jako součást výroční zprávy. V případě povinnosti auditu, ale jeho neprovedení, je potřeba označit zveřejňované dokumenty jako „nezauditované“. Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost auditu, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Kdo zveřejňuje - povinnost zveřejňovat mají účetní jednotky, na které se vztahuje ZoÚ a které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

Rozsah zveřejnění - účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena, v případě povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla auditorem ověřena a to včetně jeho zprávy.

Termín zveřejnění - ke zveřejnění má dojít po jejich ověření auditorem (mají-li tuto povinnost) a po jejich schválení příslušným orgánem účetní jednotky do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky a to bez ohledu na to, zda ke schválení došlo.

Forma zveřejnění – se provede uložením do Sbírky listin, povinnost je splněna okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu například datovou schránkou v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude podepsaný elektronickým podpisem.

Legislativa – zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - písm. j) odst. 1 s vazbou na písm. b) odst. 2 §37 (účetní jednotka, která není podnikatelem), dále písm. l) odst. 1 s vazbou na písm. b) odst. 4 §37a (podnikatel nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví), dále a písm. j) odst. 2 s vazbou na písm. c) odst. 4 §37a (konsolidující účetní jednotka) a písm. g) odst. 3 s vazbou na písm. f) odst. 4 §37a (účetní jednotka, která vede jednoduché účetnictví).

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2022 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie