Pixel noscript
I čísla Vám budou vděčná...


Blíží se konec milostivého léta - stav k 29.12.2021Archiv

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, fyzické osoby, zbavit se určitých dluhů, která trvá od 28.10.2021 do 28.1.2022. Akce není určená pro všechny dluhy nebo všechny dlužníky. Pokud dlužník podmínky splňuje, zaplatí pouze aktuálně dlužnou částku jistiny a poplatek exekutorovi. Nebude tedy platit pokuty a penále, které mnohdy několikanásobně překračují původní dlužnou částku..

 

Milostivé léto se vztahuje na dluhy u veřejnoprávních subjektů (např. vůči obci, České televizi, Českému rozhlasu, zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům, ČEZu). V současné době se k milostivému létu připojily i některé banky (např. Česká Spořitelna, Komerční banka, Airbank, Moneta) či nebankovní instituce (Home Credit či ESSOX). Tím, že tyto instituce zákon k milostivému létu nezavazuje, mohou mít odlišné podmínky a vždy je nutné se u konkrétní společnosti informovat.

V podmínkách milostivého léta dále je, že dlužná částka se vymáhá soudní exekucí. Nespadají do ní tedy daňové a správní exekuce (tzn. ty které vymahá OSSZ, finanční či celní správa). Má se jednat o exekuce, které byly zahájeny před datem 28.10.2021 a dlužník nesmí již být v insolvenci.

Pokud dlužník výše uvedené splňuje, měl by se písemně obrátit na daného soudního exekutora se žádostí o vyčíslení aktuální dlužné částky jistiny. V žádosti by mělo být uvedeno, že jde o milostivé léto. Kromě dlužné částky na jistině musí dlužník zaplatit i poplatek exekutorovi. Jde o částku 907,50 Kč. Pokud je exekucí více, musí se částka 907,50 Kč zaslat s každou jistinou. Částky musí být poslané na účet exekutora nejpozději do 28.1.2022. Pro jednoznačné přiřazení dané platby je vhodné exekutora písemně informovat, že částka je úhradou jistiny a poplatku v rámci milostivého léta. Exekutor poté vydá usnesení o zastavení exekuce.


Legislativa: bod 25 článku IV. Přechodná ustanovení části druhé Změna exekučního řádu zákona č. 286/2021 Sb., ze dne 7. července 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Doplnění: Termínem „milostivé léto“ je v českých Biblích překládán hebrejský výraz „jovel“ (יוֹבֵל), od něhož je odvozeno slovo „jubileum“. Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno „milostivé léto“, kdy mají být otroci izraelského původu propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli. /Wikipedie/

Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!


Vyberte soubor...


*Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři:


Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?
Neváhejte a kontaktujte nás

mapka Angels

Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt@angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018-2022 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů Nastavení cookie