Cestovní náhrady 2021Cestovní náhrady 2021 - platné od 1.1.2021občas nás zaměstnavatel pošle na služební cestu a informace, jaké jsou hodnoty cestovních náhrad se nám mohou hodit. Příjemné a snad i srozumitelné čtení přeje za Angel's Roman Vostrý.


Stravné při tuzemské pracovní cestě pro podnikatelskou sféru

Stravné je zákonem stanoveno pouze v minimální výši, horní hranice je neomezená. Zákonem o daních z příjmů je omezení z hlediska daňové uznatelnosti těchto výdajů pro zaměstnavatele. Pro zaměstnance je částka převyšující maximální limit stanovený pro rozpočtovou sféru předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění. V závorkách (a nejen v tomto oddílu) jsou hodnoty předcházejícího období. POZOR na krácení v případě poskytnutí jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře!

Doba trvání pracovní cesty Podnikatelská sféra              Rozpočtová sféra 
5 až 12 hodin min. 91 (87) Kč                        max. 108 (103) Kč
déle než 12, nejdéle však 18 h  min. 138 (131) Kč                    max. 167 (158) Kč
déle jak 18 h.      min. 217 (206) Kč                    max. 259 (246) Kč


Stravné při zahraniční pracovní cestě (s výběrem zemí)

Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit nejméně 75 %, jinak platí 100% základní sazby. Pro daňovou uznatelnost a krácení platí stejná pravidla jako při poskytování tuzemského stravného. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného.

Počet hodin v zahraničí Základní výše stravného
déle než 1(5*) a méně než 12 hodin                 1/3 základní sazby
déle než 12 a méně než 18 hodin                     2/3 základní sazby
déle než 18 hodin                                            100% základní sazby

*pokud vzniklo zaměstnanci právo na tuzemské stravné 

Vybrané země      Základní sazba stravného
Slovensko 35 (35) EUR
Spojené státy americké 60 (60) USD
Německo, Rakousko, Francie      45 (45) EUR
Polsko               40 (40) EUR
Itálie 50 (50) EUR


Náhrady při použití silničního motorového vozidla (jiného než ve vlastnictví zaměstnavatele)

Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada. Tato náhrada se neposkytuje pro vozidla, která byla dříve zahrnuta v obchodním majetku nebo byla předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (nebo jeho části) bylo uplatněno jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Současně přísluší zaměstnanci i náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, jejíž cena je doložená buď dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou nebo se použije výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem.

Typ vozidla                                                   Sazba za km
jednostopová vozidla a tříkolky                       1,20 (1,10) Kč
osobní silniční motorová vozidla                    4,40 (4,20) Kč

 

Druh PHM  Průměrná cena PHM
benzín 95 oktanů                                         27,80 (32,00) Kč
benzin 98 oktanů                           31,50 (36,00) Kč
nafta 27,20 (31,80) Kč
kilowatthodina elektřiny 5,00 (4,80) Kč

 


Legislativaodst. 1) § 163 odst. 1), odst. 3) §170, § 176, odst. 1) §180 a 4) § 189 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce; vyhláška MPSV č.589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; vyhláška MF č.510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného; písm. a) odst. 7) §6 a bod 3) odst.2) §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů