COVID_19 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a malé s.r.o.COVID_19 - zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a malé s.r.o. - platné pro rok 2020připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dopadů koronavirového období na mzdy Vašich zaměstnanců s přesahem do OSVČ a malých s.r.o.

 

Ošetřovné

Zaměstnanec je doma s dítětem, které ke dni vyhlášení karantény navštěvovalo předškolní nebo školní zařízení a bylo mladší 13-ti let, náhrada bude po celou dobu, po kterou budou školky a školy zavřené (po staru by se vyplácelo pouze 9 kalendářních dní), čerpání do 13-ti let věku dítěte (po staru to bylo jen do 10-ti let věku). Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice. Nárok na ošetřovné mají i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb pečují o staršího hendikepovaného (alespoň v I. stupni závislosti), který s nimi žije ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v ošetřovném střídat neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy mimořádná situace pomine, budou platit původní pravidla. Částku 60% (od 1.4. se zvyšuje na 80%) denního vyměřovacího základu vyplácí ČSSZ. Ošetřovné se bude vyplácet za uplynulý měsíc. Dávka je vyplácena za kalendářní dny. Pokud má rodina dvě děti a matka pobírá na jedno rodičovský příspěvek, může otec na druhé pobírat ošetřovné. Pokud má rodina dvě děti, má v rámci jedné domácnosti  zaměstnanec nárok pouze na jednu dávku. Pokud dovrší dítě v průběhu pobírání ošetřovného 13 let, dávka se vyplácí i nadále. Jak postupovat je uvedeno zde. Zaměstnavatel spolu se zaměstnancem ke konci měsíce vyplní výkaz. Zde se vyplní, v jakých dnech v době ošetřovného zaměstnanec pracoval. V těchto dnech nebude zaměstnanci náležet ošetřovné, ale mzda za vykonanou práci. Nárok mají i zaměstnanci pracující na DPP a DPČ splňující tyto podmínky: dohoda byla uzavřena před 11.3.2020 a trvá, z dohody se odvádí pojištění, nejpozději v únoru 2020, pokud je o ošetřovné zažádáno od března 2020, o ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření, o ošetřovné z dohody lze zažádat až po kompletním schválení Senátem a prezidentem.

OSVČ platí stejná pravidla jako pro zaměstnance (věk, okruh osob na které ošetřovné náleží), částka je 424 Kč (od 1.4. 500 Kč) denně, vyplácí MPO. Návod jak postupovat je uvedeno zde.

 

Antivirus – podpora firem A

Karanténa zaměstnance – prvních 14 dní platí zaměstnavatel náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku - stanovuje se z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (základ pro sociální pojištění je většinou roven hrubé mzdě) za posledních 12 měsíců před nástupem do karantény.

Uzavření provozu nařízením vlády – zaměstnanec pobírá od zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku

 

Antivirus - podpora firem B

Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům (z důvodu karantény či ošetřovného většího počtu zaměstnanců 30% a více) –zaměstnanec bude pobírat náhradu mzdy 100%.

Nepřidělování práce zaměstnancům v důsledku omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) – zaměstnanec bude pobírat náhradu mzdy 80%.

Nepřidělování práce zaměstnancům v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec bude pobírat náhradu mzdy 60%.

 

Náhrada mzdy od státu

V bodě A bude příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady včetně odvodů. Maximálně však do výše 39.000 Kč.

V bodě B bude příspěvek zaměstnavatelům 60% z vyplacené náhrady včetně odvodů. Maximálně však do výše 29.000 Kč.

O podporu bude moci žádat zaměstnavatel, který striktně dodržuje zákoník práce. Náhrada bude vyplácena za zaměstnance v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění. Náhradu nelze žádat pro zaměstnance ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď. Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody. Příspěvek budou vyplácet úřady práce. Od 6.4. budou moci zaměstnavatelé podávat žádosti o náhradu. Postup je uvedený zde.

 

Podpora pro OSVČ

Po období 03 -08/2020 je OSVČ odpuštěna platba záloh na sociální a zdravotní pojištění. V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 se jim sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku. Pokud tedy OSVČ odvádí minimální zálohy, povinné platby jsou odpuštěny v plné výši. Pokud OSVČ odvádí víc než minimální zálohy: za 3-8/2020 nemusí platit žádné zálohy. V ročním přehledu ale zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle zisku za rok 2020.

Pokud OSVČ již za březen 2020 zálohy zaplatila, má tímto předplaceno na měsíc září 2020.

Doba 3-8/2020 se započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jak by OSVČ zálohy odváděla. Toto neplacení se nijak negativně nedotkne výše budoucího důchodu

Pokud OSVČ dobrovolně platí nemocenské pojištění, to musí platit i nadále.

Podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 (na sociální a zdravotní pojištění) bez na sankcí je možno učinit do 3.8.2020. Do stejného data musí být i uhrazen doplatek pojistného. Prodloužení bude automatické, OSVČ nemusí extra žádat.

OSVČ může žádat o přímou podporu ve výši 25.000 Kč (tzn. 500 Kč denně za období 12.3. – 30.4.). Vláda schválila prodloužení této podpory do 8.6. Celkem tedy mohou OSVČ získat 44.500 Kč. Podrobné info najdte zde.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění má nárok od 15 dne na dávku nemocenského pojištění, částku vyplácí ČSSZ.

 

Podpora pro malé s.r.o.

Pomoc je určena společníkům, kterých se současná krize dotkla, nikoli firmě. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou. Podmínka je, že společnost má nejvýše dva společníky nebo s více společníků, kteří jsou členy jedné rodiny. V takovém případě mohou o podporu pořádat všichni. Společník však tuto podporu nemůže čerpat zároveň s podporou pro OSVČ.

Společník nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti), nesmí čerpat kurzarbeit.

Společnost musí prokázat obrat 180.000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

Podpora bude vyplácena za období 12.3.-8.6. ve stejné výši jako pro OSVČ, tzn. 500 Kč za den (maximálně 44.500 Kč).

 

Přejeme Vám pevné nervy :-)

Roman Vostrý

 

Zdroj: platná právní úprava

Informace obsažené v námi vytvořených materiálech mají obecný charakter a neposkytují vyčerpávající analýzu zmíněných témat. Uživatelé by se před jejich využitím měli seznámit se zněním uvedeným v platných zákonech. Za jejich využití neneseme žádnou právní odpovědnost, ani neakceptujeme jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté v souvislosti s těmito informacemi.

STAROSTI NECHTE NÁM

Hlídáme termíny plnění Vašich účetních, mzdových a daňových povinností, informujeme Vás
o změnách zákonů. Plníme domluvené termíny

POJĎME TO ZKUSIT SPOLU!Audit
Víte k čemu je prospěšný a jestli je pro Vás povinný? Pojďme najít odpovědi společně! na schůzce s auditorem

Účetnictví
Naučme se společně číst mezi účetními řádky - měsíčně v reportech, online ve Vašem účetnictví! světlo do účetní tmy

Mzdy
Čekáte víc než jen dobře zpracované mzdy? Využíváte zaměstnanecké benefity? Naučíme Vás to! chci přidat lidem na mzdách

Daně
Účetní není daňový poradce. Jejich pohledy se liší. Nechte další oči hlídat Vaše finance! jak ušetřit na daních

Chcete se s námi spojit?

Neváhejte a kontaktujte nás


mapka Angels
kontaktní formulář +420 603 231 187
kontakt @ angelsgroup.cz
Adresa
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 – Podolí

GSM
+420 603 231 187

E-mail
kontakt @ angelsgroup.cz

Facebook
facebook.com/angelsgroup.cz

© 2018 Angel's ®   AuditingAccountingTaxes

Zásady o ochraně osobních údajů